INVITAŢIE


Liceul Teoretic „Al. I. Cuza”, Iaşi, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi, organizează CONCURSUL JUDEŢEAN „Europa în imagini”,  ediţia I, ce va avea loc la Liceul Teoretic „Al. I. Cuza”, Iaşi, Str. I. Creangă nr. 37,  în data 11 mai 2013, începând cu ora 9.30. 
Concursul este aprobat de I.S.J. Iaşi şi se adresează elevilor si cadrelor didactice din judetul Iasi.

MOTIVAREA PROIECTULUI
Sensibilizarea profesorilor şi a elevilor prin creşterea motivaţiei acestora pentru cunoaşterea, păstrarea şi promovarea valorilor culturale europene, motivarea elevilor şi a cadrelor didactice pentru formarea şi dezvoltarea unei abordări interdisciplinare şi valorificarea preocupărilor extracurriculare şi a iniţiativelor novatoare cu aplicabilitate în vederea educării inter şi multidisciplina.

OBIECTIVELE URMĂRITE
Încurajarea elevilor de a participa la promovarea valorilor culturale europene;
Implicarea elevilor şi a profesorilor în activitatea de documentare, culegere şi studiere a informaţiilor din domenii diverse (istorie, geografie, artă, literatură, etc.);
Încurajarea elevilor de a lucra în echipe şi stimularea creativităţii acestora;
Perfecţionarea activităţii didactice prin desfăşurarea unor activităţi extracurriculare, ca extensie a demersului educativ.

SELECTAREA LUCRĂRILOR
Concursul se adresează elevilor din clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a,  a XI-a , din judeţul Iaşi.
Înscrierea elevilor participanţi se va  realizeaza  în perioada 26 noiembrie 2012 –   08 februarie 2013 la adresa de e-mail: concursul_europainimagini @yahoo.com Responsabil: prof. Claudia Dragomirescu
În săptămâna imediat următoare, respectiv 15 februarie 2013 se va constitui un grup de discuţie în cancelaria Liceului Teoretic „Al. I. Cuza”, format din profesorul coordonator de echipaj şi un elev, în scopul desemnarii prin tragere la sorţi a ţării reprezentate în proiect; Responsabil : prof. Anca Lobodan
Taxa de participare - 20 lei,  se va achita la secretariatul liceului. Taxa de participare va acoperi cheltuielile legate de consum de hârtie, multiplicare, realizarea diplomelor.

Concursul se va desfăşura pe secţiuni astfel: 
Secţiunea Expo-concurs
Secţiunea Prezentare power-point – concurs

Proiectul judeţean „Europa în imagini” este organizat de Liceul Teoretic „Al. I. Cuza”, Iaşi, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi Palatul Copiilor Iaşi. Proiectul vizează un eveniment principal, Ziua Europei (9 mai),  însă activităţile desfăşurate – concursuri şi expoziţii - presupun o etapă de pregătire care necesită informare, documentare  şi realizare de produse informative.

a) Secţiunea Expo-concurs 
„Cunoaste Europa!” - Expoziţie şi concurs de postere despre ţările Europei.
Activitatea se va desfăşura în perioada 26 aprilie - 10 mai 2013, este dedicată „Zilei Europei” (9 mai) şi va cuprinde următoarele etape :
Expoziţie – expunere de postere tematice (set de 7 postere) la Palatul Copiilor, având ca obiectiv promovarea valorilor naturale şi culturale europene. 
Postere tematice: 1.peisaje naturale 2.oraşe 3.patrimoniul UNESCO 4.costume populare/ tradiţii/ obiceiuri 5.drapel/ simboluri 6.monumente istorice 7.personalităţi marcante din domeniile: istorie, politică, ştiinţe, cultural-artistic, sportive, literatura.
Materialele expuse vor fi pregatite de către elevii echipajelor înscrise în concurs, îndrumaţi de către profesorii coordonatori de echipa în perioada  imediat următoare înscrierii  în proiect, respectiv     15 februarie 2013 – 26 aprilie 2013 (perioada de informare/documentare şi de realizare a posterelor) Responsabili: profesorii coordonatori de echipe, profesor Delia Acatrinei, prof.  Sebastian Chiruţă;
2. Jurizarea concursului de către comisia de jurizare, în zilele de 9 şi 10 mai, conform unei fişe care cuprinde criteriile de evaluare; punctajul obţinut va fi adăugat/ se va cumula punctajului  din ziua concursului de prezentare power-point; Responsabili : comisia de evaluare.

      b) Secţiunea Prezentare power-point - concurs
3. „Europa - imagini, muzică şi simboluri”- concurs ce constă într-o prezentare power-point, însoţită de panouri publicitare cu desene, fotografii  şi afişe, pliante, broşuri, drapele, muzică, vestimentaţie, specifice ţărilor Europei. Activitatea se va desfăşura la instituţia coordonatoare, Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” Iaşi, în ziua de 11 mai 2013  dedicata „Zilei Europei” (9 mai) şi va cuprinde următoarele etape:
- Prezentări power-point în Cancelaria liceului; Responsabili: prof. Anca Lobodan, prof. Lidia Papaghiuc;
- Expo-standuri,  defilarea drapelelor Europei şi festivitatea de premiere, în sala de sport a liceului; prof. Luiza Potoroaca, prof. Raluca Cîmpeanu, consilier şcolar Andra  Dumitraşcu, prof. Sebastian Chiruţă.
Fiecare echipaj are la dispoziţie 5-7 minute pentru prezentarea power-point. Depăşirea timpului stabilit se depunctează. La finalul prezentării, fiecare echipaj este condus de către organizatori la sala de sport unde îşi va amenaja standul.
Participanţii transferă organizatorilor concursului toate drepturile asupra lucrărilor, care vor deveni proprietatea acestora şi nu vor fi returnate.
Pentru toate secţiunile se vor acorda premii şi menţiuni pe nivele de studii (gimnazial şi liceal) în proporţia de 25% din numărul total al participanţilor, conform Regulamentului General de Organizare a Concursurilor Şcolare. Nu se vor acorda premii materiale. Nu se admit contestaţii. 
Toate lucrările, indiferent de secţiune, vor fi însoţite de formularul de înscriere completat de către cadrul didactic îndrumător.
Plicul cu lucrări trebuie să cuprindă şi: fişa de participare completată, fotocopie după chitanţa de achitare a taxei de participare şi un plic autoadresat timbrat cu valoare de 3 lei.
Fiecare cadru didactic, elev participant va primi diplomă de participare la concurs.
Diplomele de participare şi diplomele de premiu vor fi expediate până la sfârşitul lunii iunie.
Persoană de contact: Prof. Anca Lobodan, tel 0757/792005
e-mail: concursul_europainimagini @yahoo.com

director, 
prof. Alexandru Guţă

Statistici
Flag Counter
Total online: 1
Vizitatori: 1
Utilizatori: 0
...
IP-ul tau: 34.204.43.11